240 tys. użytkowników
675315 zdjęć, 904871 komentarzy
88 osób online
PORTAL DEDYKOWANY BLOGOM BUDOWLANYM podziel się swoimi doświadczeniami z budowy własnego domu

Chcesz lepiej spawać? Poznaj te 5 fatalnych błędów, których można łatwo uniknąć!


Nauka spawania jest zajęciem, które wymaga opanowania wielu zaawansowanych ćwiczeń i techniki precyzyjnego posługiwania się sprzętem. Nawet niewielkie odchylenie podczas tworzenia spawu powoduje kosztowne straty. Od dawna wiadomo, że najlepiej uczyć się na błędach innych osób i nie popełniać ich samemu. Tak się składa, że istnieje zestaw najczęściej popełnianych pomyłek podczas nauki. Warto je poznać i pamiętać o nich podczas samodzielnej pracy.
Nieprawidłowe przechowywanie sprzętu 

Jest to niewybaczalny błąd, który jest popełniany jeszcze przed właściwą czynnością, jaką jest spawanie. Należy dbać o używany sprzęt. Normą powinno być kontrolowanie i regularne serwisowanie zarówno spawarki, jak i elementów przeznaczonych do eksploatacji. Elektrody nie mogą być narażone na zawilgocenie, należy je trzymać w suchym pomieszczeniu (poniżej 45-50% wilgotności) o temperaturze co najmniej 20 stopni. W przypadku ekspozycji elektrod na wodę ogrzewa się je do 300 stopni i suszy przez około 2 godziny. Bardzo ważne jest częste sprawdzanie uchwytów spawalniczych, wymiana dysz i innych elementów uchwytu. Warto postarać się o lepsze materiały eksploatacyjne, które zużywają się znacznie dłużej niż ich tańsze zamienniki. Dzięki temu można uniknąć braku części i niepotrzebnych przestojów. 

Nieumiejętne spasowanie spawanych tworzyw 

Jeśli materiały nie zostaną w odpowiedni sposób spasowane, to będzie powodowało niezgodności w spoinie. W tej sytuacji spawanie może nie pokryć dokładnie całej przestrzeni. Powstają szczeliny, a sam spaw może być uznany za źle wypełniony. Zbyt duża szczelina może wymagać użycia większej ilości materiału do pokrycia, co wiąże się ze stratami. W przypadku defektów spawalniczych dochodzi do uszkodzeń spoiny, co może nastąpić w następstwie użycia źle spasowanych tworzyw.

Defekty mogą przybrać różną postać: 

  • nadlewy – zbyt duża wypukłość, która powstała przez użycie zbyt dużych ilości materiału, 
  • przeklejenia - wynikają z nieprawidłowego połączenia spawanych elementów ze spoiną,
  • podtopienia - powstają w sytuacji, gdy wyciek spoiny powstaje po drugiej stronie spawu,
  • pęknięcia - mogą powstawać już podczas eksploatacji połączonych materiałów czy powierzchni, ich przyczyną jest zbyt słaby spaw. 

Proces tworzenia spawów to sztuka uzyskiwania spoiny o jak najlepszych parametrach technicznych. Jeśli podczas szkolenia uda się wyeliminować wszelkie błędy i niezgodności, to połączenie materiałów będzie bardzo trwałe i praktycznie nie do zerwania.  

Nadużywanie preparatów przeciwodpryskowych 

Jest to jedna z najczęstszych przyczyn problemów podczas procesu spawania. Preparatów antyodpryskowych używa się, aby podczas tworzenia spawu nie dochodziło do odprysków, czyli odpadania nadmiaru stopionych materiałów. Dzięki tym środkom nie dochodzi do przywierania stopów do uchwytu spawalniczego i detalu. Jeśli preparat dostanie się do spoiny to powoduje obniżenie jej trwałości i występują liczne problemy z penetracją tworzywa. Kontakt różnych części mechanicznych spawarki z preparatem przeciwodpryskowym powoduje większe zużycie materiałów eksploatacyjnych i zwiększone koszty procesu spawania. Eliminacja nadmiaru środka pozwala również zaoszczędzić czasu na sprzątanie stanowiska pracy po skończonej pracy. 

Niewłaściwe prowadzenie przewodów i połączeń elektrycznych 

Jeśli przewody nie są prawidłowo połączone to będzie dochodziło do nagłych spadków napięcia elektrycznego w wykorzystywanym sprzęcie. Prowadzi to do zmniejszenia się temperatury spawania i w rezultacie trudno jest połączyć powierzchnię spoiną. Połączenia mogą zostać przypadkowo zerwane bądź poluzowane. Dlatego powinno się regularnie sprawdzać stan techniczny przewodów elektrycznych. Okablowanie może zostać przecięte poprzez kontakt z ostrymi krawędziami, dlatego należy trzymać sprzęt z dala od ostrych przedmiotów. Uszkodzone przewody należy skręcać we właściwy sposób a w ostateczności wymienić na nowe. Problemem są także poluzowane i słabo połączone kable, które mogą czasem nie łączyć na stykach. Przed każdym użyciem sprzętu powinno się dokładnie sprawdzić, czy wszystkie przewody zostały prawidłowo połączone. Zapobiegnie to niespodziankom podczas spawania.

Nieprawidłowe ciśnienie w przewodach transportujących gaz 

Spawanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu gazu osłonowego, doprowadzanego do spoiny. Jeśli strumień gazu jest zbyt mocny, wtedy jest on marnotrawiony. Podczas spawania pojawiają się odpryski, a łuk spawalniczy staje się bardzo niestabilny. W przypadku zbyt słabego ciśnienia dochodzi do niezgodności spawalniczych i defektów, które obniżają jakość spawu i powodują konieczność uzupełnienia ubytków w strukturze. Problemy z nieprawidłowym ciśnieniem gazu można uniknąć dobierając reduktor, który będzie utrzymywał prawidłowy przepływ i zrównoważy ciśnienie. Na jakość przepływu może mieć wpływ temperatura panująca w zakładzie pracy. Jeśli jest zbyt wysoka to powoduje zakłócenia w trakcie pracy. Chłodzenie za pomocą wentylatorów może zdmuchiwać pompowany gaz i powodować konieczność zwiększania ciśnienia. Rozwiązaniem będzie zastosowanie klimatyzacji w warsztacie.   

Artykuł powstał we współpracy z Partnerem.